Prestige Hydrolight

Prestige  HydroLight – cao su  vinylpolysiloxane độ nhớt thấp cực kỳ ưa nước, được khuyên dùng kết hợp với vật liệu Putty hoặc Heavy Body trong kỹ thuật hai thì hoặc một thì. Khả năng ưa nước phi thường của Prestige HydroLight, có thể thế chỗ các nơi có nước, cho phép vật liệu chảy vào các chi tiết nhỏ nhất, tái tạo đường hoàn tất trên dấu với độ chính xác cao nhất. Độ cứng 45, Phân loại A, màu tím.