Nha khoa tổng quát

Cây cạo vôi 25K-Deldent

Cây cạo vôi 25K-Deldent

Liên hệ
Mũi cạo vôi Mectron

Mũi cạo vôi Mectron

Liên hệ
Bột thổi cát Oxide

Bột thổi cát Oxide

Liên hệ
Đầu thổi cát Miniblaster

Đầu thổi cát Miniblaster

Liên hệ
Dung dịch làm sạch xoang-Cavity Cleanser

Dung dịch làm sạch xoang-Cavity Cleanser

Liên hệ
Keo dán đa năng All-bond Universal

Keo dán đa năng All-bond Universal

Liên hệ
Mũi khoan đặt chốt

Mũi khoan đặt chốt

Liên hệ
Chốt sợi OverPost hộp đủ số

Chốt sợi OverPost hộp đủ số

Liên hệ
Chốt sợi Hi-rem Post

Chốt sợi Hi-rem Post

Liên hệ
Chốt sợi Hi-rem Post hộp đủ số

Chốt sợi Hi-rem Post hộp đủ số

Liên hệ
DD etching  men ngà 32%-Uni etching

DD etching men ngà 32%-Uni etching

Liên hệ
DD etching  men ngà 37%-Uni etching

DD etching men ngà 37%-Uni etching

Liên hệ
Gel xoi mòn bề mặt sứ 4%

Gel xoi mòn bề mặt sứ 4%

Liên hệ
Acid xoi mòn sứ 9.5%

Acid xoi mòn sứ 9.5%

Liên hệ
Acid etching 35%

Acid etching 35%

Liên hệ
Core Flo ống lẻ

Core Flo ống lẻ

Liên hệ
DD xoi mòn và làm sạch zirconia ZIRCLEAN

DD xoi mòn và làm sạch zirconia ZIRCLEAN

Liên hệ
Vật liệu tái tạo cùi Core Flo-nguyên bộ

Vật liệu tái tạo cùi Core Flo-nguyên bộ

Liên hệ
Chốt sợi Hi-rem Post hộp đủ số

Chốt sợi Hi-rem Post hộp đủ số

Liên hệ