Nha khoa tổng quát

Vật liệu làm răng tạm Visalys Temp

Vật liệu làm răng tạm Visalys Temp

Liên hệ
Vật liệu ghi dấu cắn Futar D - Futar D Fast

Vật liệu ghi dấu cắn Futar D - Futar D Fast

Liên hệ
Panasil  Initial Contact, X-light, Light And Regular

Panasil Initial Contact, X-light, Light And Regular

Liên hệ
Vật liệu ghi dấu cắn Futar - Futar Fast

Vật liệu ghi dấu cắn Futar - Futar Fast

Liên hệ
Panasil Putty

Panasil Putty

Liên hệ
Đê cao su Sanctuary

Đê cao su Sanctuary

Liên hệ
TheraCal LC

TheraCal LC

Liên hệ
Chốt sợi Over Post

Chốt sợi Over Post

Liên hệ
Chốt sợi Hi-Rem Post

Chốt sợi Hi-Rem Post

Liên hệ
Bộ mũi khoan phục hình Veneer Strauss

Bộ mũi khoan phục hình Veneer Strauss

Liên hệ
Răng Justi Vivo

Răng Justi Vivo

Liên hệ
Răng nhựa Pigeon SP2-6

Răng nhựa Pigeon SP2-6

Liên hệ
All-Bond Universal

All-Bond Universal

Liên hệ
Trâm One Curve

Trâm One Curve

Liên hệ
Endo-Prep Gel

Endo-Prep Gel

Liên hệ