Day cung

Dây cung cho tất cả các loại điều trị.
Sự lựa chọn dây cung có ảnh hưởng quyết định về tiến độ tối ưu của một điều trị chỉnh hình. Đó là lý do tại sao Dentaurum cung cấp một loạt các dây cung chất lượng cao làm bằng vật liệu khác nhau để điều trị tất cả các  trường hợp.
Bộ dây Dentaurum không chỉ bao gồm dây cho các kỹ thuật cố định, mà còn cho các labo chỉnh nha - từ dây đơn giản trong labo để uốn ngay lập tức đến sử dụng cho các khí cụ tháo lắp.
Ngoài ra, các chương trình thiết kế dây cung được hoàn thành bởi các vật liệu tương hợp sinh học cao như Noninium® hoặc REMA-titan® ĐẶC BIỆT. Những vật liệu này là sự bổ sung hoàn hảo cho mắc cài không nikel và kết hợp một điều trị không nickel cho bệnh nhân dị ứng và nhạy cảm.